punonjësi i firmës kabllore vdes nga korenti – Faqe 2 – Stop