punonjës të pakualifikuar në pallatin e kulturës Kamzës. – Stop