punëtori humb jetën duke punuar në kantierin e ndërtimit – Stop