psikologia shpjegon ëmin e mungesës së një prindi. – Stop