prokurë e posacme për tërheqjen e pasaportës – Stop