procedim penal për mashtrimin me punë në Kazakistan. – Stop