proanrja e lokalit në Fier organizon prostitucionin – Stop