princi i kaltër vjen me kalë nga cmimi i karburantit – Stop