pret legalizimin e shtëpisë vëllai e le pa derë – Stop