postieri Agustin con dokumentet për bursën në fakultet. – Stop