politika në rezidencën e ambasadës amerikane – Stop