po dalin në pension por nuk kanë akt martese. – Stop