plotëson dokumentacionin nuk regjistron fëmijën në cerdhe. – Stop