Peshkopi i vjedhin kompensimin e energjisë. – Stop