personat me aftësi të kufizuara pa asistencë – Stop