personat me aftësi ndryshe të qendrës Shkodër – Stop