përgjigja e Ministrisë së Kulturës për lahutën – Stop