për 100 euro taksisti kalonte personat me probleme në doganën e Morinit – Stop