pema e Vitit të Ri në maternitetin e Durrësit – Stop