pëfaqësuesja e konsullatës shqiptare në Selanik – Stop