palgoset në shinat e trenit shtetasi egjipitian – Stop