paguaj nën dorë dhe rilidhet energjia. Grupet e kontrollit të OSHEE-së kanë s – Stop