OSHEE zgjidh problemin e shtyllës në rrugën Kuvajt. – Stop