orizi kokërrgjatë në shënjestrën e qeverisë – Stop