odiseja e qytetares për zhbllokimin e llogarisë – Stop