Obiliq Kosovë denoncon gjendjen e shtëpisë. – Stop