nxënësit hidhen nga avllia për të blerë ushqim – Stop