nxënësit dalin nga avllia për të blerë për të ngrënë. – Stop