nxënës të regjistruar në shkollën e Ungrejit – Stop