nuk regjistron pronën në hipotekën e Durrësit – Stop