nuk regjistrohet në gjimnaz i kanë bërë gabim vendlindjen. – Stop