nuk ka reagim për përzierjen e vajit të ullirit – Stop