nuk ka bazë ligjore për cregjistrimin e makinës – Stop