nuk është celur buxheti për reagentët për tiroiden – Stop