nisi si kontroll për dorgë përfundoi me vjedhje – Stop