nga zonë e mbrojtur në vendgrumbullim plehrash – Stop