në Venezia për dekretet e Gjykatës Kushtetuese. – Stop