ne pranga punonjësja e qendrës së masazheve dhe një klient – Stop