në paraburgim të Fushë-Krujës pa raport mjeko-ligjor – Stop