Nadire Qinami në telefon me pronarin e tokës. – Stop