Monika dhe Meta bëjnë gjithë ditën dashuri. – Stop