mjekët e Shushicës kërkojnë zhvendosjen e qendrës shëndetësore – Stop