ministria pa dokumentacion për shërbimin ushtarak – Stop