Ministria e arsimit bën ping pong me studentët e arteve. – Stop