ministra e presidentë që dhanë dorëheqjen për plagjiaturë – Stop