mësuesi i Fierit në lidhje me nxënësen e tij – Stop