me hekur në këmbë pa kemp e pa ndihmë ekonomike. – Stop