me cfarë duhet të zihen deputetët në parlament – Stop