manipulimi i zgjedhjeve në federatën e skive – Stop