liqeni i Komanit i mbushur me bidonë plastikë – Stop